Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập huấn kiến thức trong năm 2015, khối kiểm toán BCTC của xổ số kiếm tiền online tại nhà đã tổ chức đợt tập huấn Tháng 12 cho toàn thể các kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán viên trong công ty.  Thời gian tập huấn diễn ra trong 6 ngày, bắt đầu từ ngày 01/12/2015. Chương trình tập huấn kỳ này tập trung vào một số nội dung chính như sau:
jsla
– Hướng dẫn quy trình kiểm kê của một số sản phẩm sản xuất đặc thù trong quá trình tham gia chứng kiến kiểm kê tại khách hàng.
skjk
– Cập nhật các văn bản thuế
dhkl
– Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong việc xử lý một số vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm toán
kjlal
Đợt tập huấn cuối cùng của năm 2015 đã khép lại thành công tốt đẹp, các nội dung đưa vào chương trình tập huấn kỳ này đều được đánh giá cao, thiết thực và phù hợp với thực tiễn. Cùng với những kiến thức đã được trao đổi và trau dồi qua các kỳ tập huấn trước, tin rằng toàn thể cán bộ công nhân viên của khối kiểm toán BCTC sẽ bước vào một mùa kiểm toán mới hứa hẹn nhiều thách thức, đồng thời cũng sẽ thành công tốt đẹp.