Number 1

Mục tiêu hàng đầu

xổ số kiếm tiền online tại nhà
Trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng đầu tại Việt Nam là mục tiêu chiến lược của xổ số kiếm tiền online tại nhà . xổ số kiếm tiền online tại nhà cam kết sẽ nỗ lực tối đa để mang lại cho khách hàng những giá trị đích thực trong từng dịch vụ do xổ số kiếm tiền online tại nhà cung cấp.
chu ky anh van

Tổng Giám đốc

Phan Xuân Vạn

Number 2

Các giải pháp tối ưu

DỊCH VỤ
Number 3

Tiêu chuẩn quốc tế

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

PrimeGlobal là tổ chức kiểm toán có trụ sở chính tại Hoa Kỳ với hơn 310 công ty thành viên độc lập hoạt động tại 112 quốc gia trên toàn thế giới.

Number 4

Blog

TIN TỨC & HOẠT ĐỘNG
Tạm nộp ít nhất 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán tính đến ngày cuối cùng của thời[...]
Ngày 29/07/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP (“Nghị định 49”) sửa đổi một số quy định hiện hành[...]
Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền[...]
Number 5

Hợp tác cùng xổ số kiếm tiền online tại nhà

LIÊN HỆ
Lô 78-80 đường 30 Tháng 4, TP. Đà Nẵng
+84.2363.655886
+84.2363.655887