Ngày 12/03/2015, gần 200 cán bộ giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã có chuyến thăm và học tập tại xổ số kiếm tiền online tại nhà . Đây là là hoạt động thường xuyên trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa xổ số kiếm tiền online tại nhà và Khoa Kinh tế của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Trong chuyến tham quan lần này, Đoàn đã được các chuyên gia kiểm toán và tư vấn của xổ số kiếm tiền online tại nhà thông tin và hướng dẫn về các quy định mới của Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, các sinh viên ngành kế toán cũng được hướng dẫn về hệ thống chứng từ trong kế toán và kỹ thuật kiểm tra chứng từ trong thực tế. Qua đó, giúp các sinh viên chuẩn bị ra trường làm quen với thực tiễn công tác kế toán tài chính tại doanh nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến tham quan – học tập của Đoàn.