Sáng ngày 01/08/2013, xổ số kiếm tiền online tại nhà đã tiến hành lễ khai trương trụ sở làm việc mới tại Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Đây là dự án do xổ số kiếm tiền online tại nhà làm chủ đầu tư với quy mô 11 tầng, diện tích sử dụng 3080 m2.

Việc khai trương trụ sở làm việc mới đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của xổ số kiếm tiền online tại nhà , thể hiện quyết tâm của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty trong việc nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ chuyên ngành chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của quý khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ khai trương trụ sở làm việc của xổ số kiếm tiền online tại nhà