TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ TNCN

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành đã điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành như sau:

  1. Nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm)
  2. Nâng mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh theo mức cũ được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.