Công ty Kiểm toán và Kế toán xổ số kiếm tiền online tại nhà là một trong số ít các công ty kiểm toán đã được Bộ Tài chính chấp thuận tự tổ chức cập nhật kiến thức kiểm toán viên năm 2013 theo quy chế mới được hướng dẫn tại Thông tư 150/2012/BTC. Theo đó, xổ số kiếm tiền online tại nhà đã tổ chức Khóa cập nhật kiến thức kiểm toán viên năm 2013 tại Đà Nẵng vào các ngày từ 14/6 đến 18/06/2013.

Khóa học có tham dự của đông đảo kiểm toán viên hành nghề và các trợ lý kiểm toán viên xổ số kiếm tiền online tại nhà . Đặc biệt, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khóa học này là những cán bộ, chuyên gia cao cấp, có vai trò quan trọng trong quá soạn thảo và ban hành chính sách của Nhà nước liên quan các lĩnh vực như kế toán, kiểm toán, thuế, thị trường chứng khoán…

Dưới đây là một số hình ảnh của Khóa cập nhật kiến thức kiểm toán viên 2013 của xổ số kiếm tiền online tại nhà :